faktordertig - ecologisch bouwen - straat - stad - Antwerpen - onderzoek - paper
faktordertig - ecologisch bouwen - straat - stad - Antwerpen - onderzoek - paper
© faktordertig

de natuurlijke leefbare straat in de stad

een onderzoek naar verduurzaming

Straten hebben vandaag één hoofdfunctie: personen zich zo efficiënt mogelijk laten verplaatsen van A naar B. Hiertoe werden straten sinds de tweede helft van vorige eeuw ingericht in functie van optimale verkeersdoorstroming en geraakte de zwakke weggebruiker gaandeweg in de verdrukking. De leefbaarheid van straten kan beter. Gezien open ruimte in de stad schaars is, is de straat een grote potentiële extra verblijfsruimte.

In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord op welke manieren op straatniveau slimme ingrepen kunnen gebeuren in de openbare ruimte. De inrichting van het straatbeeld kan een grote positieve bijdrage leveren aan het meer leefbaar en klimaatbestendig maken van de stad. Dit maakt steden een aantrekkelijkere plek om te wonen, wat bijdraagt aan een duurzamere samenleving en daling van de gemiddelde ecologische voetafdruk van de Vlaming.