© faktordertig

leut

haalbaarheidsstudie kasteeldomein Vilain XIIII

LOCATIE

Maasmechelen

BOUWHEER

Toerisme Vlaanderen

COLLAB

Freestone

FASE

haalbaarheidsstudie

Toerisme Vlaanderen wenst het kasteeldomein nieuw leven in te blazen door middel van een herbestemming van de gebouwen en een algemene herinrichting van het terrein. Het is de ambitie om de site om te vormen tot een toegangspoort tot het Maasland. Het wenst hierbij de katalysator te zijn voor de interactie tussen de aangrenzende gemeenschappen Leut & Meeswijk en bezoekers over de landsgrenzen heen.

Toerisme Vlaanderen wenst op termijn de volledige site te herbestemmen en daarbij ook op bouwtechnisch vlak de verschillende gebouwen in orde te brengen. Men wenst hierbij een programma te ontwikkelen binnen de contouren van de historische site, waarbij met het nodige respect omgegaan wordt met de historische erfgoedwaarde van zowel de gebouwen als het kasteeldomein. Tegelijkertijd zorgen de nodige nieuwe ingrepen ervoor dat er voldoende ingezet wordt op een vernieuwende en duurzame toekomstvisie voor het hele project.

Er wordt ingezet op een hoog architecturaal en ruimtelijk niveau, met de nodige aandacht voor duurzaamheid, toegankelijkheid en circulariteit. Toerisme Vlaanderen ziet veel mogelijkheden in de site om een antwoord te bieden op veranderende maatschappelijke vragen en tendensen.