An Cornelis

architect - urbanist

Als architect werkt An graag vanuit een focus op ruimtelijke kwaliteit en het op een waardevolle manier bouwen aan een duurzame toekomst. Als ruimtelijk denker kan ze snel tot de kern komen en het proces strategisch vorm geven. Met interesse in circulair bouwen, nieuwe woon- en werkvormen, co-housing en levenslang wonen vertaalt ze dit in een ontwerp waarbij de mens centraal staat. Een ontwerp waarin er licht en lucht is, een plaats om samen te zijn maar net zo goed een plaats om alleen te zijn, ruimtes die de beweging toelaten van het verhaal dat door de gebruiker verteld wordt.

De schaars wordende open ruimte, een culturele diversiteit die zich vaak als confrontatie presenteert en een continu veranderende context waarbij ecologie en economie elkaar in de zijlijn lijken te bekampen. Het is in de kritische benadering van de positie als architect binnen dit werkveld dat An haar drive vindt. Ze gelooft dat de verantwoordelijkheid als architect verder gaat dan het bouwen op zich. Ze is geboeid door de multidisciplinaire uitdagingen waarmee elke vorm van bouwen vandaag de dag geconfronteerd wordt.

An begeeft zich graag in het spanningsveld waar de stad, wonen, werken, groen en publieke ruimte elkaar ontmoeten. Een architectuur die zich open stelt, continu haar grenzen opzoekt en de dialoog aangaat, daar wil ze voor gaan.

Werkervaring

2015 . huidig

co-founder faktordertig, architecten collectief

2012 . 2019

projectarchitect voor POLO architects

2009 . 2012

architect voor ONTWERPBUREAU DEWIT - ARTIPOOL

2008 . 2009

Arck Research group, UHasselt

Opleiding

2012

professionele training RPM - Ruimtelijk Project Management, KU Leuven

2007 . 2008

postgraduaat: Master of Human Settlements, KU Leuven

2002 . 2007

master architectuur, Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt.

An Cornelis

architect - urbanist

an@faktordertig.be

+32 486 16 45 80